Zero Waste manuály

Zero Waste Masterplan

Zero Waste Europe spoločne s jej členmi vytvorila vedomostnú platformu Zero Waste Masterplan. Jej cieľom je podporiť ďalší rozvoj modelu Zero Waste na miestnej úrovni a zmeniť obehové hospodárstvo na realitu. Je určená pre ľudí, ktorí pracujú v samosprávach, inštitúciách, realizujú kampaň, či budujú hnutie.

Zero Waste Masterplan ponúka kroky, ktoré vám pomôžu upevniť váš Zero Waste program. Poskytuje vám: nástroje potrebné na implementáciu udržateľného nakladania s odpadom, aktivity na predchádzanie vzniku odpadov, opatrenia na zavedenie opätovného použitia do praxe a prehľad modelov Zero Waste.

Čítajte viac v Zero Waste Masterplan (pdf, česky)

Nástroje pre Zero Waste samosprávy

Zero Waste nástroje poskytujú možnosti na získanie skúseností a znalostí s cieľom pomôcť pri implementácii Zero Waste opatrení do praxe. Nájdete tu množstvo nástrojov a zdrojov, ktoré vám pomôžu pri budúcej úspešnej implementácii stratégií Zero Waste vytvorených našimi odborníkmi stojacimi za prechodom Európy k Zero Waste. Sú navrhnuté tak, aby podporili prácu každého, kto to s predchádzaním vzniku odpadu vo svojej komunite, či samospráve myslí vážne!  

Viac sa dočítate tu, zatiaľ v anglickom jazyku.

Informačné materiály pre Zero Waste samosprávy

Infografiky pre Zero Waste samosprávy

3 infografiky, ktoré sa dajú stiahnuť a dajú sa použiť na pomoc pri informovaní o tom, aké sú najdôležitejšie prvé kroky pre Zero Waste samosprávu a aké výhody to môže priniesť miestnej komunite, najmä ekonomické výhody.

Aby sme vám uľahčili komunikáciu o Zero Waste samosprávach, vytvorili sme tri samostatné infografiky, ktoré si môžete stiahnuť a použiť vo svojej práci, aby ste pomohli šíriť posolstvo o Zero Waste. Tieto infografiky sa zameriavajú na:

  1. Okamžité kroky, ktoré môže samospráva podniknúť na zníženie produkcie odpadu, čo sú často prvé opatrenia, ktoré samosprávy zavedú na ich ceste k Zero Waste.
  2. Rôzne výhody, ktoré môže komunite priniesť prijatie miestnej stratégie Zero Waste.
  3. Ekonomické výhody, ktoré môžu dosiahnuť samosprávy, ktoré prijmú miestne stratégie Zero Waste.