Dobré príklady z praxe v programe Zero Waste Cities

Postupne spracovávame informácie o dobrých príkladoch z praxe. Viac nájdete na https://zerowastecities.eu/best-practices/