Čo je to program Zero Waste Cities pre samosprávy?

Samosprávy majú v snahe o zavedenie Zero Waste do života svoje významné miesto. Sú manažérmi odpadového hospodárstva, nastavujú systém zberu odpadov, riadia informačnú kampaň. Vedia tak napomôcť ľuďom predchádzať vzniku odpadov, opätovne používať výrobky, správne triediť a kvalitne recyklovať odpad. Majú tak výborné podmienky pre úspešnú cestu k Zero Waste odpadovému hospodárstvu!  

 

Program Zero Waste City vznikol na základe viac ako 10 ročnej práce odborníkov z celej Európy zastrešených medzinárodnou sieťou Zero Waste Europe. Vychádza z odborných znalostí, výskumu  a skúseností priamo z praxe zo samospráv. Stal sa prvou a prestížnou certifikáciou miest na svete, ktoré sa v nej zaviazali dodržiavať zásady Zero Waste. Sú v nej zapojené metropoly ako Mníchov, Barcelona, Brusel, Kiel, Miláno, Riga, Ľjublana, ale i malé mestá ako Krk, Kranj, São João da Madeira, či Fӑgӑras. Na Slovensku sa zatiaľ pripojili samosprávy Partizánske, Košeca, Úľany nad Žitavou.

V súčasnosti je do programu zapojených 480 samospráv z 14-tich krajín Európy.

Krajina
Počet zapojených samospráv
Samosprávy
Taliansko
325
Miláno, Parma...
Španielsko
96
Barcelona...
Chorvátsko
19
Krk...
Slovinsko
16
Kranj...
Rumunsko
12
Comӑnesti, Fӑgӑras...
Slovensko
3 Partizánske, Košeca, Úľany nad Žitavou
Portugalsko
3
São João da Madeira
Nemecko
3
Mníchov...
Belgicko
3
Brusel...
Veľká Británia
3
Newport...
Ukrajina
2
Lviv...
Bulharsko
1
Svilengrad
Lotyšsko
1
Riga

 

V roku 2022 prebehla prvý krát certifikácia zapojených samospráv. Certifikát „Zero Waste  Certified City“ získalo 12 samospráv:

  • Vrnika, Borovnica, Log-Dragomer, Bled a Gorje v Slovinsku,
  • Capannori v Taliansku, 
  • Hernani, Usurbil, Astigarraga, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Torrellas el Llobregat v Španielsku,
  • Kiel v Nemecku.

Certifikačný program Zero Waste Cities (ZWC) povzbudzuje samosprávy, aby sa zaviazali k ambicióznejším cieľom a zároveň implementovali ekologickejšie a udržateľnejšie nástroje a riešenia týkajúce sa odpadového hospodárstva a postupov obehového hospodárstva. Pomáha im dodržiavať (a ísť aj nad rámec) predpisy EÚ a národnej legislatívy a posilňuje pozitívny imidž samosprávy.