Správy o stave Zero Waste samospráv v Európe

Príbehy majú moc zmeniť svet.

Dočítate sa o príbehoch samospráv na ceste k Zero Waste. Aké kroky v stratégii Zero Waste zvolili, čo sa im podarilo dokázať, aké získali výsledky na miestnej úrovni.

Oceňujeme prácu tých, ktorí za Zero Waste samosprávami stoja.

Dozviete sa viac o priekopníckych samosprávach, ktoré našli odvahu a pustili sa s plným nasadením do zmien smerom k Zero Waste.

Inšpirujte sa na Slovensku:

Správa za rok 2022 (pdf)

Inšpirujte sa v Európe:

Tohtoročná Správa o stave Zero Waste samospráv 2022 zahŕňa príklady osvedčených postupov modelov opätovného použitia, pričom prípadové štúdie zdôrazňujú najlepšie príklady Európy v tejto oblasti z Gentu, Ženevy, Paríža, Tübingenu a Hamburgu. 

Na záver správy sme identifikovali 3 kľúčové priority pre samosprávy v nasledujúcom roku:  

  1. Lepší zber a nakladanie s biologickými odpadmi
  2. Ako prejsť od spaľovania odpadu (ktoré už nie je v súlade s našimi cieľmi v oblasti klímy a obehového hospodárstva) smerom k udržateľným riešeniam nakladania s odpadom
  3. Potreba získavania kvalitnejších údajov o odpadoch a podpora ich efektívneho využívania.

Správou vás chceme inšpirovať, dodať vám odvahu na vašej ceste k Zero Waste a poskytnúť vám údaje, ktoré budete môcť využiť v miestnej odpadovej legislatíve, či kampani.

Správa za rok 2022 (pdf, anglicky), Správa za rok 2021 (pdf, anglicky), Správa za rok 2020 (pdf, anglicky)

 

Cesta Zero Waste je teraz dôležitejšia ako kedykoľvek predtým! Pripojte sa k nám!